Cookiebeleid

Dit is het cookiebeleid van de website https://www.grain.nl (hierna te noemen ‘Website’) van Grain Grafische Realisatie, Heereweg 331, 2161 BL, Lisse (hierna te noemen ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’). Dit beleid gaat over alle persoonlijke data die via cookies van onze website bezoekers lopen (hierna te noemen ‘jij’, ‘jouw data’). Dit beleid legt uit hoe we de persoonlijke data gebruiken die we verzamelen via de cookies en welke rechten jij hier hebt.

1. COOKIES

Een cookie is een klein en simpel bestand dat wordt opgeslagen op je apparaat, bijvoorbeeld om je de basis functionaliteiten te geven voor een website, je instellingen en voorkeuren te onthouden en voor statistische doelen. Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun eigenschappen en functies, en ze worden op jouw apparaat voor verschillende tijdsperiodes opgeslagen: sessie cookies verlopen aan het einde van elke surf sessie.; persistent cookies blijven tot een bepaalde datum die preset is door hun plaatser.

2. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij geven jouw persoonsgegeven niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten. Als wij toegang verlenen tot jouw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij jouw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij jouw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons.

Wij zullen jouw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

3. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

4. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor jouw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen.

5. JOUW RECHTEN

Indien wij jouw persoonsgegevens verzamelen op basis van toestemming, dan ben jij te allen tijde gerechtigd om jouw toestemming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand.

Jij heeft het recht ons te verzoeken om: – inzage te geven in jouw persoonsgegevens, – deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen; – bezwaar te maken tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens; – Verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken; en/of – om jouw persoonsgegevens door te geven aan jouzelf of een derde.

Wij zullen je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen je in dat geval informeren.

Jij heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte heb jij in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen. De meest recente versie zal ten alle tijden beschikbaar zijn via de url van ons privacy statement.

7. CONTACT

Als jij naar aanleiding van dit privacystatement nog vragen hebt of een klacht wil uiten, dan horen wij dit graag. Je kunt contact met ons opnemen via info@grain.nl

Meer weten? Maak nu een afspraak voor een persoonlijk gesprek!